Homepage PV ZMC » Bestuur

Bestuurszaken Personeelsvereniging.

Bestuur

Voorzitter van de PV is AnneMarie Ooms. Zij is werkzaam op de dialyse afdeling van het ZMC als teamcoƑrdinator.

We hebben twee penningmeesters die hun taak delen. Cherida Liauw A Fong is werkzaam als directie secretaresse in ZMC.

De tweede penningmeester is Karin Boersma. Zij is binnen het ZMC werkzaam als teamcoördinator op de scopieafdeling

Onze secretaris is Esther den Hartog. Zij werkt als dialyse verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris op de Dialyseafdeling.

Mijn naam is Sandra Onclin-Fijma. Ik ben werkzaam op de CSA en eerste medewerker CSRD (centrale scopen reiniging en desinfectie) en de notulist van de personeelsvereniging.

Algemeen bestuurslid Evelien Meijer is werkzaam als IC verpleegkundige op de ICU van het ZMC.

Joke Folge heeft besloten om het PV bestuur te verlaten. Wij bedanken haar voor haar inzet van het afgelopen jaar.

Heb je een vraag?

De bestuursleden zijn op de afdelingen gewoon aan het werk dus we willen vragen om ze daar niet te storen tijdens het werk maar gewoon een mail te sturen naar pv@zaansmc.nl

Verslag van de laatste jaarvergadering.

Jaarvergadering 19 maart 2019

Personeelsvereniging Zaans Medisch Centrum

Jaarvergadering dinsdag 19 maart 2019 in de Fabriek in Zaandam

Aanwezig van het bestuur: A.M. Ooms, K. Boersma, Ch. Liauw-A-Fong, E. Den Hartog, E. Meijer, S. Onclin-Fijma (notulist)
__________________________________________________________________________________

Agenda:

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2018
3. Jaarverslag 2018/activiteiten
4. Plannen voor 2019/2020
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag/ financieel overzicht 2018
7. Mededelingen penningmeester en benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting

1. Annemarie opent de vergadering om 17.15 uur.
2. De notulen van de vorige ledenvergadering 9 april 2018 zijn goedgekeurd.
3. Joke Folge heeft helaas afscheid genomen na 1 jaar. Nieuwe bestuursleden zijn welkom en kunnen altijd een keer meekijken met een PV vergadering.

De volgende activiteiten hebben wij gedaan in 2018/2019:
-Dagtocht Rotterdam 16-6-2018
-Movie Park Germany 15-9-2018
-Madrid 5 t/m 8-10-2018
-Kerstukjes maken 11, 12 en 13-12-2018
-Kerstshoppen Antwerpen 15-12-2018
-Rondleiding Tuschinski 23-2-2019
4. Voor 2019/2020 hebben wij voorlopig de volgende activiteiten staan:
- Winterwandeling Kruisberg 23-3-2019 (Er kan nog ingeschreven worden!)
- Paasworkshop 26-3 en 10-4 (Vol)
- Brugge 6 en 7-4-2019
- Kinderpaasfeest 13-4-2019
- Scooter Experience 18-5-2019 (loopt nog!)
- Busreis Londen 11 t/m 14-10-2019 (binnenkort meer info!!)
Wellicht nog andere leuke ideeën?
5. Esther (secretaris) neemt het woord over en geeft aan dat de PV ZMC op dit moment 523 werkzame leden in het ZMC heeft en er zijn 110 buitengewone leden. (outsorced medewerkers en vrijwilligers)
Er zijn 277 leden bij de Personeelsvereniging ZMC facebook. Er staat regelmatig nieuwe informatie op de PV pagina via intranet. Ook krijgen de nieuwe medewerkers via het CIP (centraal inwerk programma) de informatie betreffende onze PV. Hier komen ook regelmatig nieuwe leden uit.
6. -Cherida (penningmeester) neemt het woord over. Zij toont en bespreekt de uitleg financiële afwikkeling Madrid. Ook toont zij het overzicht uitgaven evenementen 2018 en de balans. Er waren geen vragen m.b.t. de financiële overzichten van de leden.
7.De kascommissie, Dorry Brienen en Margriet van der Kroon (zij heeft Inez Reinards door onvoorziene omstandigheden vervangen) heeft de kascontrole gedaan en in orde bevonden. Kascommissie bedankt! De dames hebben namens de PV een bos bloemen ontvangen.
Voor 2019 bestaat de kascommissie uit Dorry Brienen en Ineke Klaver.
8.-Annemarie neemt het woord over. De Bestuursverkiezing volgt:
- Herkozen vorig jaar: Annemarie Ooms voorzitter ( 1x per 2 jaar herkiesbaar)
Herkiesbaar:
Cherida Liauw-A-Fong 1e penningmeester
Karin Boersma. 2e penningmeester
Esther den Hartog. Secretaris
Sandra Onclin-Fijma. Notulist
Evelien Meijer Bestuurslid/redactie
Alle leden zijn akkoord.
9. -De vraag wordt gesteld of vrijwilligers wel lid mogen blijven als zij zijn gestopt als vrijwilliger? ? sinds 1 januari 2018 mag dat lopende dat kalender jaar en daarna niet meer. Elke vrijwilliger al werkzaam voor 1 januari 2018 mag gewoon lid blijven.
-De vraag wordt gesteld of er niet 1 persoon meerdere mensen mag aanmelden, omdat sommige mensen het niet lukt via de tablet of telefoon? Nee, ons inschrijfsysteem is ingericht op het aanmelden via het digitaal inschrijfformulier. De tip wordt gegeven om dan in te schrijven via de computer die in de ruimte van de vrijwilligers staat.
-Kun je je al inschrijven voor de reis naar Londen en met hoeveel personen gaan we op reis? – Na de volgende PV vergadering van april volgt er meer informatie betreffende het inschrijven en er kunnen maximaal 50 personen mee.
10.-Annemarie bedankt iedereen voor de aandacht en input en de vergadering sluit om 17.45
uur.
Iedereen schuift aan bij het buffet!