Homepage PV ZMC » Bestuur

Bestuurszaken Personeelsvereniging.

Bestuur

Voorzitter van de PV is AnneMarie Ooms. Zij is werkzaam op de dialyse afdeling van het ZMC als teamcoƑrdinator.

We hebben twee penningmeesters die hun taak delen. Cherida Liauw A Fong is werkzaam als directie secretaresse in ZMC.

De tweede penningmeester is Karin Boersma. Zij is binnen het ZMC werkzaam als verpleegkundige op de scopieafdeling

Onze secretaris is Esther den Hartog. Zij werkt als dialyse verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris op de Dialyseafdeling.

Mijn naam is Sandra Onclin-Fijma. Ik ben werkzaam op de CSA en eerste medewerker CSRD (centrale scopen reiniging en desinfectie) en de notulist van de personeelsvereniging.

Algemeen bestuurslid Evelien Meijer is werkzaam als IC verpleegkundige op de ICU van het ZMC.

Joke Folge heeft besloten om het PV bestuur te verlaten. Wij bedanken haar voor haar inzet van het afgelopen jaar.

Heb je een vraag?

De bestuursleden zijn op de afdelingen gewoon aan het werk dus we willen vragen om ze daar niet te storen tijdens het werk maar gewoon een mail te sturen naar pv@zaansmc.nl

Verslag van de laatste jaarvergadering.

Jaarvergadering maandag 9 april 2018

Aanwezig van het bestuur: A.M. Ooms, K. Boersma, Ch. Liauw-A-Fong, E. Den Hartog, J.Folge, S. Onclin-Fijma (notulist)

Afwezig met bericht: E. Meijer

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Plannen voor 2018/2019
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag/ financieel overzicht 2017
 7. Mededelingen penningmeester en benoeming kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Rondvraag
 1. Sluiting

 

 1. AnneMarie opent de vergadering om 17.15 uur.
 2. De notulen van de vorige ledenvergadering 6 juni 2017 zijn goedgekeurd.
 3. De volgende activiteiten hebben wij gedaan in 2017/2018:  -Drievliet 23-9-2017 -Wenen 6 t/m 9-10-2017 -Kerstshoppen Oberhausen & Maastricht 25+26-11-2017 -Kerstpakket voor alle leden in december -Jordaanwandeling 17-2-2018 -Chocolade workshop 27&28-3-2018
 4. -Paasfeest 24-3-2018
 5. -Workshop foto op hout 23-1-2018
 6. -Kerststukken workshop 14,18,19-12-2017 (via R&R flowers, 2018 weer!)
 7. -Workshop smartphone fotografie 4-11-2017
 8. -Wenen 5 t/m 8-10-2017
 9. -Solextour 17-6-2017
 1. Voor 2018/2019 hebben wij voorlopig de volgende activiteiten staan:

                - Klimbos 26-5-2018

                - Dagtocht Rotterdam 16-6-2018

                - Warner Brothers Movieworld 15-9-2018

                - Madrid 5 t/m 8-10-2018

                - Kerststukken workshop 12-2018

                - Kerstshoppen

 1. Esther (secretaris) neemt het woord over en geeft aan dat wij niet veel nieuwe leden hebben.

            - De nieuwe leden die wij krijgen komen meestal via het CIP.

             - Het aantal buitengewone leden is hetzelfde gebleven.

                - Onze Facebook pagina is steeds actiever. Er zijn nu 296 leden.

                - Op dit moment goed de pv pagina op internet en via intranet in de gaten houden! Dit ivm

                 de ICT/e-mail problemen. Esther moet door een ICT omzetting alle mailadressen opnieuw in      

                 de computer zetten en dit komt goed, maar duurt even.

                Margreeth vraagt of elke nieuwe werknemer nu ook verplicht lid is van de pv. Dat is nog

                steeds niet zo. De pv staat ook niet achter dit idee en neemt hier geen actieve rol in.

 1. - Cherida en Karin nemen het woord. Zij delen de functie van penningmeester. Zij hebben

                   beide deelgenomen aan een boekhoudcursus om volledig digitaal de boekhouding te   

                     kunnen doen. Beide zijn geslaagd!

 1. -De kascommissie (Inès Reinards en Margriet van der Kroon) heeft de kascontrole

                   gedaan en in orde bevonden. Kascommissie bedankt! Voor 2018 bestaat de

                   kascommissie uit Inès Reinards en Dorry Brienen.

                 -Cherida toont en bespreekt het overzicht uitgaven activiteiten. Er wordt een uitleg

                     gegeven van de winst en verliesrekening en de balans wordt besproken.  Er wordt n.a.v

                     een vraag aangegeven dat wij de bankafschriften niet meer op papier hoeven te bewaren.

                     Indien nodig kunnen wij deze tot 8 jaar terug opvragen bij de bank.

 8.-AnneMarie neemt het woord over. De Bestuursverkiezing volgt:

                     - Herkiesbaar: AnneMarie Ooms         voorzitter ( 1x per 2 jaar herkiesbaar)

                                             Cherida Liauw-A-Fong 1e penningmeester

                                             Karin Boersma.            2e penningmeester

                                             Esther den Hartog.       Secretaris

                                             Sandra Onclin-Fijma.    Notulist

                                             Evelien Meijer               Bestuurslid/redactie

 

                      - Verkiesbaar: Joke Folge.                     Bestuurslid

                      Alle leden zijn akkoord.

                   9.- Dorry Brienen vraagt of de jaarvergadering later kan, omdat zij werkt tot 17.30 uur.

                       Er zijn ook veel collega’s met diensten tot 16/16.30 uur dus niet iedereen heeft zin om dan tot na 17.30 uur te blijven wachten. We gaan overwegen om het ene jaar de 

                       vergadering vroeg te plannen en het andere jaar wat later. (In 2019 de vergadering op woensdag? )

                      - De vraag wordt gesteld of vrijwilligers wel lid mogen worden? - Dat mag, maar als de

                       vrijwilliger stopt bij het ZMC mag de vrijwilliger alleen nog lid blijven lopende het

                       kalenderjaar waarvoor contributie is voldaan.

                       - De vraag wordt gesteld of er niet alleen een mail gestuurd mag worden i.p.v. een

                       Inschrijfformulier via internet? – Nee, dit mag niet, omdat ons systeem is ingericht op de

                        digitale inschrijfformulieren.

                       - De vraag wordt gesteld of je geen reply mail meer krijgt van de pv? – Dat probleem is nu

                        weer opgelost. Dit kwam door de ICT mail problemen.

                10.-AnneMarie bedankt iedereen voor de aandacht en input en de vergadering sluit om 17.55

                     uur.

                     Iedereen schuift nog aan bij het heerlijke Italiaanse buffet van Damiano uit Krommenie