Homepage PV ZMC » Bestuur

Bestuurszaken Personeelsvereniging.

Op deze pagina vind je de bestuursleden van onze personeelsvereniging! Zij vergaderen maandelijks om zo veel mogelijk leuke, vernieuwende maar ook traditionele activiteiten en reisjes voor de leden te organiseren. Tevens vind je hier het verslag van de jaarvergadering. Jaarlijks in april houden we een jaarvergadering waarbij je aanwezigheid zeer op prijs word gesteld, kun je als lid ook input hebben en worden de bestuursleden herkozen en eventuele nieuwe bestuursleden aangesteld.

De notulen van de laatste jaarvergadering staan onderaan deze pagina. De volgende jaarvergadering is gepland op maandag 9 april. Zie voor meer info onder activiteiten.

Mocht je interesse hebben om je ideeën zelf tot uiting te brengen? We zijn altijd op zoek naar leuke, actieve, nieuwe bestuursleden! Aarzel niet en neem contact op via PV@zaansmc.nl en woon eens gezellig een bestuursvergadering bij om eens te bekijken wat je voor ons en alle leden zou kunnen betekenen!

 

Bestuur

Het bestuur van de personeelsvereniging van het Zaans Medisch Centrum: 

Heb je een vraag?

Stuur een mail naar PV@zaansmc.nl

De bestuursleden zijn op de afdeling gewoon aan het werk dus we willen vragen om ze daar niet te storen tijdens het werk. Stuur gewoon een e-mail. Je krijgt zo snel mogelijk bericht terug. Uiterlijk binnen 10 dagen!

Voorzitter

AnneMarie Ooms

Dialyseafdeling

PV@zaansmc.nl

 

 

 
Secretaris

Esther den Hartog

 Dialyse

 PV@zaansmc.nl

 
Penningmeester

 

Cherida Liauw-A Fong

Karin Boersma 

 

Symbiant

Scopieafdeling 

PV@zaansmc.nl

 

 

Notulist Sandra Onclin CSA    
Bestuurslid/redactie

Evelien Meyer

ICU

   
     
         

 P1010828-1.jpg

 

 

Voor algemene informatie, opgeven als nieuw lid of aanmelden voor 1 van de activiteiten of reizen vul het inschrijfformulier in op het intranet van het ZMC of mail naar; PV@zaansmc.nl

  

 

 

Hieronder vindt je de notulen van de laatste jaarvergadering van de Personeelsvereniging  van het Zaan Medisch Centrum

Jaarvergadering dinsdag 6 juni 2017

 

Aanwezig van het bestuur: A.M. Ooms, K. Boersma, Ch. Liauw-A-Fong, E. Den Hartog, E. Meijer, I. Klaver, M. Kars, S. Onclin-Fijma (notulist)

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2016
 3. Ingekomen stukken, mededelingen, vragen van leden
 4. Jaarverslag 2016
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag/financieel overzicht 2016, mededelingen penningmeester en benoeming kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
 8. Plannen voor 2017/2018
 9. Rondvraag
 1. Sluiting

 

 1. Annemarie opent de vergadering om 17.25 uur.
 2. De notulen van de vorige vergadering 20 april 2016 zijn goedgekeurd.
 3. – Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kunt reageren.
 • De officiële opening van het nieuwe ZMC is 9 juni. De open dag is 14 oktober. Er volgt nog een dag voor oud medewerkers. Dit wordt georganiseerd door het ZMC, NIET door de PV.
 1. – Het bestuur heeft afscheid genomen van onze penningmeester Margreeth Kars. Margreet wordt bedankt voor haar jarenlange inzet en ontvangt bloemen en een applaus van alle aanwezigen. Ook krijgt zij een oorkonde, zij is nu erelid van de PV ZMC.
 • De volgende activiteiten hebben wij gedaan in 2016/2017:
 • In mei het Italie evenement bij kasteel de Haar
 • In juni hadden we de moeraswandeling met een heerlijke lunch bij Havenrijk
 • Ook in juni hadden wij een topavond in het Ziggo Dome bij Doe Maar en Gabbers.
 • In september namen wij deel aan Z aan de Wandel en een gezinsuitje naar Wildlands in Emmen.
 • In oktober hadden wij fantastische dagen in Boekarest
 • In december hadden wij een gezellige dag kerstshoppen in Roermond en een fantastische Christmas show in de Ziggo Dome.
 • In 2017 hadden wij de eerste 3 maanden geen activiteiten i.v.m de verhuizing van het ZMC.
 • In april uiteraard weer een heel gezellig paasfeest gehad met de kinderen.
 • In mei hadden wij een leuke Wallenwandeling met hapjes en drankjes.
 1. - Esther(secretaris) neemt het woord over en geeft aan dat wij via het Centraal Inwerk Programma een promo willen doen om meer leden te werven.
 • Onze Facebook pagina groeit enorm, inmiddels hebben wij 225 leden op facebook!!
 • Het ZMC heeft ervoor gekozen om papierarm te zijn en de PV werkt hier ook aan mee. Wij werken alleen nog maar via de mail en niet meer op papier. Alle inschrijvingen gaan dus via de mail.
 • Alle informatie betreffende de activiteiten kan iedereen vinden via de PV pagina op internet en via Intranet.
 1. -     Cherida (nieuwe penningmeester) en Margreeth nemen het woord over. Zij bespreken de ontvangsten en uitgaven, maar doordat dit slecht is te zien op de power point presentatie wordt er besloten om dit overzicht vanaf volgend jaar via de mail naar de leden te sturen.
 • Dhr. Adrie Rijss heeft, zoals gebruikelijk de afgelopen jaren, de kascontrole gedaan en wordt hiervoor weer bedankt.
 • De kascommissie (Sonja de Graaff en Margriet van der Kroon) heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Kascommissie bedankt!
 • De kascommissie 2017 bestaat uit Margriet van der Kroon en Inez Reinards.
 • Cherida geeft aan dat wij m.b.t. de afzeggers van activiteiten voorstellen om in geval van geen duidelijke reden van afzegging, de kostprijs in rekening te brengen. Het afzeggen van een activiteit kost de PV veel geld. Ook is er het voorstel om de kostprijs op de poster te vermelden, zodat iedereen kan zien wat de korting per lid is en wat de kosten zijn.
 • Cherida geeft uitleg hoe wij de inschrijvingen doen en verwerken. Het is belangrijk om bij reizen een kopie van het id in te leveren en duidelijk aan te geven van wie deze is. Het reisbureau moet nl alle kopieën van de id’s hebben om te kunnen boeken. Ook is het belangrijk om bij betaling duidelijk aan te geven van wie de betaling is. Dit klopt op dit moment heel vaak niet. Nu kost het koppelen van naam en betaling soms nog erg veel tijd. Ook is het is belangrijk dat iedereen zijn eigen betaling doet op zijn eigen naam!
 1. – Herkiesbaar:   E. Den Hartog.              Secretaris                           E. Meijer.                      Bestuurslid/redactie                             Karin Boersma.           2e penningmeester                             Annemarie Ooms.       Voorzitter (1x per 2 jaar herkiesbaar)           Alle leden zijn akkoord.
 2.                         
 3.                              Ineke Klaver.               Bestuurslid/redactie
 4. Verkiesbaar. :   Cherida Liauw-a-Fong 1e penningmeester
 5.                             S. Onclin-Fijma.            Notulist
 6. Omdat er dit jaar weer een activiteit gelijk was met het jaarlijks vrijwilligers uitje is het voorstel gedaan dat Yoni ruim op tijd aan de PV de datum van het vrijwilligers uitje laat weten. Wij gaan hier dan proberen rekening mee te houden.
 • Voor 2017/2018 hebben wij voorlopig de volgende activiteiten staan:
 • Solextour
 • Gezinsdagtocht Drievliet
 • Weekend Wenen (2 groepen)
 • Foto workshop met mobiel
 • Kerst shoppen
 • Kerstworkshop
 1. - De vraag wordt gesteld of wij eventueel ook een keer naar een concert van Anouk kunnen gaan. Wij zijn afhankelijk van de aanbiedingen die wij krijgen van de de Ziggo Dome, maar mochten wij een keer naar Anouk kunnen dan nemen wij dat zeker in overweging.
 2. Iedereen wordt bedankt voor de aandacht en de input ennde vergadering sluit om 18.10 uur.
 3. Tot ziens bij één van onze activiteiten